ברכות לגיוס מגוון ברכות מוכנות שהוכנו עם הרבה אהבה ברכות לגיוס, ברכות לשחרור ובכלל - ברכות לצבא

ברכות לגיוס

מגוון ברכות מוכנות שהוכנו עם הרבה אהבה ברכות לגיוס, ברכות לשחרור ובכלל - ברכות לצבא

ברכה לגיוס – להתגייס

ברכות ואיחולים

ברכה לגיוס ולסיום מכינה

ברכות ואיחולים

ברכה לאמא של חייל

ברכות ואיחולים

ברכה לסיום מסלול

ברכות ואיחולים

ברכה לחיילת היקרה

ברכות ואיחולים

ברכה לגיוס לחיילת נהדרת

ברכות ואיחולים

ברכה לגיוס -דרך צלחה

ברכות ואיחולים

ברכה לקורס קצינות

ברכות ואיחולים

ברכה ליום הולדת 18

ברכות ואיחולים

ברכה לגיוס – מאמא לבת

ברכות ואיחולים

ברכה לגיוס – מאמא לבן

ברכות ואיחולים

ברכה לגיוס -יהיה בסדר

ברכות ואיחולים

ברכה לגיוס – צבע טרי

ברכות ואיחולים