ברכות לגיוס מגוון ברכות מוכנות שהוכנו עם הרבה אהבה ברכות לגיוס, ברכות לשחרור ובכלל - ברכות לצבא

ברכות לגיוס

מגוון ברכות מוכנות שהוכנו עם הרבה אהבה ברכות לגיוס, ברכות לשחרור ובכלל - ברכות לצבא

ברכה לגיוס – להתגייס

ברכות ואיחולים

ברכה לאמא של חייל

ברכות ואיחולים

ברכה לסיום מסלול

ברכות ואיחולים

ברכה לחיילת היקרה

ברכות ואיחולים

ברכה לגיוס -דרך צלחה

ברכות ואיחולים

ברכה לקורס קצינות

ברכות ואיחולים

ברכה ליום הולדת 18

ברכות ואיחולים

ברכה לגיוס – מאמא לבת

ברכות ואיחולים

ברכה לגיוס – מאמא לבן

ברכות ואיחולים

ברכה לגיוס -יהיה בסדר

ברכות ואיחולים

ברכה לגיוס – צבע טרי

ברכות ואיחולים