ברכות לשחרור מגוון ברכות מוכנות שהוכנו עם הרבה אהבה ברכות לגיוס, ברכות לשחרור ובכלל - ברכות לצבא

ברכות לשחרור

מגוון ברכות מוכנות שהוכנו עם הרבה אהבה ברכות לגיוס, ברכות לשחרור ובכלל - ברכות לצבא

ברכה לסיום מסלול

ברכות ואיחולים

ברכה לחיילת היקרה

ברכות ואיחולים

ברכה לחייל – לחבילה

ברכות ואיחולים

ברכה ליוצאים לטיול ארוך

ברכות ואיחולים

ברכה לקורס קצינות

ברכות ואיחולים

ברכה לקבלת דרגה

ברכות ואיחולים

תמה תקופה

ברכות ואיחולים

השחרור – רגילה ללא הפסקה

ברכות ואיחולים

תמו שלוש שנים

ברכות ואיחולים

ברכה לשחרור – התפנה זמן

ברכות ואיחולים