ברכה לאמא של חייל האם יבוא בחמישי, אולי  דווקא בשישי ?אני מתגעגעת אליו בכל הנימים והחושיםרק שייכנס הביתה, שיזרוק הכול בצדונשב יחדיו ברגע יקר ומיוחדשובל החפצים שלו האהוב והמוכריזכיר לי שהנה הנה הגיע האוצרהוא יישב איתי כמה דקות, דקות של אהבהויסקור במהירות את החוויות שחווהואני לא אוותר על עוד חיבוק נהדרכי סוף סוף הגיע הביתה האוצרואז הוא ילך עם החברים המחכיםואני אשאר לסדר אחריו את התיקיםנעליים ומדים, מגבות וגרבייםהריח החזק זועק עד השמיםערבוביה בתרמיל, אין סדר בכללכלום לא משנה, שרק יבוא, העוללכי כך נראה עבורי האושר, זו צורתוואני שוב אחבק את כל הווייתועוד שבוע ארוך הולך ונגמרשיגיע האוצר שלי, שיגיע כבר!

ברכה לאמא של חייל

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

האם יבוא בחמישי, אולי  דווקא בשישי ?
אני מתגעגעת אליו בכל הנימים והחושים
רק שייכנס הביתה, שיזרוק הכול בצד
ונשב יחדיו ברגע יקר ומיוחד

שובל החפצים שלו האהוב והמוכר
יזכיר לי שהנה הנה הגיע האוצר
הוא יישב איתי כמה דקות, דקות של אהבה
ויסקור במהירות את החוויות שחווה

ואני לא אוותר על עוד חיבוק נהדר
כי סוף סוף הגיע הביתה האוצר
ואז הוא ילך עם החברים המחכים
ואני אשאר לסדר אחריו את התיקים

נעליים ומדים, מגבות וגרביים
הריח החזק זועק עד השמים
ערבוביה בתרמיל, אין סדר בכלל
כלום לא משנה, שרק יבוא, העולל

כי כך נראה עבורי האושר, זו צורתו
ואני שוב אחבק את כל הווייתו
עוד שבוע ארוך הולך ונגמר
שיגיע האוצר שלי, שיגיע כבר!

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

הברכה המובאת מעלה מופנית דווקא לאמא של החייל, או יותר נכון מתארת את שובו של הבן הביתה לחופשה מנקודת מבטה של האמא. ברכה לאמא של חייל היא ברכה המשקפת את הציפיה וההתרגשות שעוברות על אמא כשבנה אמור לחזור הביתה לאחר תקופה ממושכת בה היה בצבא, התאמן, או אולי אפילו נלחם. הברכה מתארת את האמא המחכה לבנה ומוכנה להסתפק אפילו בדקות ספורות איתו, העיקר שיהיה בבית.
ברכה לאמא לחייל היא דרך מקורית לתת קצת תשומת לב לאמא הדואגת והטורחת לכבוד בואו של בנה החייל.
בברכת חופשה מהנה, לאמא ולבנה!

לעוד ברכות לגיוס