ברכה לסיום - כשמגיעה שעת סיכום כשמגיעה שעת סיכום, הבטן נמלאת פרפריםכשמגיעה שעת פרידה, יש קצת עצב במיתריםכשמגיע רגע הסיום, מבינים כי משהו נשאר מאחורהזמן החולף, הוא שיגיד מה נשכח, מה נזכורכשמגיעה שעת סיום, יש עבר, יש מחרכשמגיעה שעת פרידה, מי ממשיך? מי נשאר?כשמגיע רגע הסיכום, אפשר להביט לאחורולבחון מה להשמיט ומה כדאי דווקא לשמורכי רגעי  סיום הם רגעים של איסוף וסיכוםשל בדיקה מה חלחל עמוק ומה לא הועיל במאוםרגעים של סיכום התהליך, של מבט שהלאה צועדשל רגעי שמחה ותקווה, של מיתר שרועדרגעי הסיום הם רגעי להתראות ושלוםפרידה ממה שהיה, ממציאות מחלוםהם רגעים המכשירים את המשכה של הדרךוממלאים אותה בנקודות הכוונה ושל ערךכי רגעי סיום הם רגעים של הודיהעל מפגשים שהיו ועל החוויההם זמן להבין את משמעות מה שארעהם זמן לומר תודה  על תקופה יקרה

ברכה לסיום – כשמגיעה שעת סיכום

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

כשמגיעה שעת סיכום, הבטן נמלאת פרפרים
כשמגיעה שעת פרידה, יש קצת עצב במיתרים
כשמגיע רגע הסיום, מבינים כי משהו נשאר מאחור
הזמן החולף, הוא שיגיד מה נשכח, מה נזכור

כשמגיעה שעת סיום, יש עבר, יש מחר
כשמגיעה שעת פרידה, מי ממשיך? מי נשאר?
כשמגיע רגע הסיכום, אפשר להביט לאחור
ולבחון מה להשמיט ומה כדאי דווקא לשמור

כי רגעי  סיום הם רגעים של איסוף וסיכום
של בדיקה מה חלחל עמוק ומה לא הועיל במאום
רגעים של סיכום התהליך, של מבט שהלאה צועד
של רגעי שמחה ותקווה, של מיתר שרועד

רגעי הסיום הם רגעי להתראות ושלום
פרידה ממה שהיה, ממציאות מחלום
הם רגעים המכשירים את המשכה של הדרך
וממלאים אותה בנקודות הכוונה ושל ערך

כי רגעי סיום הם רגעים של הודיה
על מפגשים שהיו ועל החוויה
הם זמן להבין את משמעות מה שארע
הם זמן לומר תודה  על תקופה יקרה

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

לכל כך הרבה תהליכים יש רגע שבו הם מסתיימים. ישנם כל כך הרבה שלבים בחיים שמגיע עבורם זמן סיום. ובזמן הסיום עולים רגשות שונים, תחושות מגוונות, ובעיקר מבט על התהליך שעבר, מה השגנו, מה לא. מה רצינו שיקרה וקרה, ולמה אנו צריכים עוד להמתין.
הברכה לסוף שנה המובאת מעלה, מתארת את התחושות המעורבות העולות בזמן סוף השנה, את הפרפרים ואת העצב, את השמחה לקראת הבאות ואת הגעגוע למה שנגמר. הברכה לסוף השנה מביאה בחרוזים קולחים את הרגשות שחשים רוב האנשים כשהם מסיימים דבר מה, אם זו שנת לימודים, או חוג כלשהו, השתלמות או מפגשים מקצועיים. לכל אלו מגיע רגע הסיום. ורגע שכזה דורש ברכה מיוחדת. ברכה לסוף השנה מבית מילים מהלב.

בברכת סיום שנת לימודים מוצלחת!


לעוד ברכות לסוף שנה

לעוד ברכות פרידה