ברכה לטיול הגדול שתחקור, שתגלה, שתחפששתבדוק, תסתקרן ותהססשתלמד, שתמצא ותכירשתתרחב, שתשמח ותשיר וגם כשאתה בחוויית החופש המשכרעל ערכיך ושורשיך אל תוותרוכשרגלייך יצעדו בין ואל המרחביםהשאר את ראשך ולבך פתוחים ורחבים צא בשלום למחוז חפצךשהדרך תהא דרך צלחהולאחר שתמצה את מסעך עד תוםחזור הביתה! חזור לשלום!

ברכה לטיול הגדול

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

שתחקור, שתגלה, שתחפש
שתבדוק, תסתקרן ותהסס
שתלמד, שתמצא ותכיר
שתתרחב, שתשמח ותשיר

וגם כשאתה בחוויית החופש המשכר
על ערכיך ושורשיך אל תוותר
וכשרגלייך יצעדו בין ואל המרחבים
השאר את ראשך ולבך פתוחים ורחבים

צא בשלום למחוז חפצך
שהדרך תהא דרך צלחה
ולאחר שתמצה את מסעך עד תום
חזור הביתה! חזור לשלום!

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

הטיול הגדול! מושג כל כך ישראלי, לאחר הצבא או השירות הלאומי רוצים הצעירים לנסוע ולטייל ברחבי העולם. לחוות את חחופש, לגלות את העולם, להכיר אנשים ותרבויות אחרות. ומה אנו רוצים לאחל לאותם אלו הרוצים לצאת לטיול, איזו ברכת פרידה מתאימה נוכל לתת להם ? שמצד אחד יהנו ויחקרו ויגלו, ומצד שני ישמרו על הערכים הטובים, על התרבות שממנה באו ובמיוחד שלא יקחו סיכונים מיותרים ויחזרו בשלוט.
בברכת נסיעה טובה,

לעוד ברכות לנסיעה