ברכה לזמן זמן ימים מיוחדים ותאריכים ימי זכרון וחגים שמחים מועדים וארוע זה או אחר מעגל שנחוג וסובב וחוזר על מה שהיה, ועל מה שכעת על מה שנגמר ועל מה שמאט על הצלחות ועל כשלונות על נצחונות ועל נסיונות על ההווה המתהווה, על מעשים על התמודדות ועל ניסים על לקחים ותוצאות העבר ועל מעגל שנטווה ויוצר מעבר יום מיוחד, תאריך שנצרב עוד חרוז מיוחד לשרשרת זהב

ברכה לזמן

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

זמן

ימים מיוחדים ותאריכים
ימי זכרון וחגים שמחים
מועדים וארוע זה או אחר
מעגל שנחוג וסובב וחוזר

על מה שהיה, ועל מה שכעת
על מה שנגמר ועל מה שמאט
על הצלחות ועל כשלונות
על נצחונות ועל נסיונות

על ההווה המתהווה, על מעשים
על התמודדות ועל ניסים
על לקחים ותוצאות העבר
ועל מעגל שנטווה ויוצר מעבר

יום מיוחד, תאריך שנצרב
עוד חרוז מיוחד לשרשרת זהב

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

חגים ומועדים סובבים את חיינו, ואנו סובבים וחגים סביב החגים והמועדים.
בברכה לכבוד הזמן המובאת כאן מתוארת ההתייחסות לזמן.
זמן הווה, זמן עבר וזמן העתיד.
ברכות לציון הזמן סובבות סביב הארועים ונקודות ציון שעובר האדם.

לעוד ברכות לחגים