ברכה לשבועות - חג הקציר שבועות הוא חג של ביכורים דברים חדשים שקרו וקורים מועלים אל הבמה, קבל עם ועדה לומר בקול גדול ברכה ותודה שבועות הוא חג של מתן תורה חוקים ומצוות שניתנו ביראה עושים סדר, מתווים סייגים וגבולות ערכים ומוסר ועצות מועילות שבועות הוא חג של קציר תבואה שהבשילה, יבול שהבכיר קוצרים ואוספים, ואולמים אלומות ולא שוכחים לקט שכחה ותרומות נברך - חג שבועות שמח בעיר ובכפר עם בגדים לבנים וזר טבעי מהודר עם טנא מקושט ובו ביכורים עד בלי די עם התמלאות מחודשת ממעמד הר סיני

ברכה לשבועות – חג הקציר

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

שבועות הוא חג של ביכורים
דברים חדשים שקרו וקורים
מועלים אל הבמה, קבל עם ועדה
לומר בקול גדול ברכה ותודה

שבועות הוא חג של מתן תורה
חוקים ומצוות שניתנו ביראה
עושים סדר, מתווים סייגים וגבולות
ערכים ומוסר ועצות מועילות

שבועות הוא חג של קציר
תבואה שהבשילה, יבול שהבכיר
קוצרים ואוספים, ואולמים אלומות
ולא שוכחים לקט שכחה ותרומות

נברך –
חג שבועות שמח בעיר ובכפר
עם בגדים לבנים וזר טבעי מהודר
עם טנא מקושט ובו ביכורים עד בלי די
עם התמלאות מחודשת ממעמד הר סיני

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה