ברכה לראש השנה - הגשמת המטרה רוצה לסמן מטרהממוקדת קצרה וברורהלדמיין אותה בעיני עצמיכי אם אין אני לי – אז מי ?לכוון את כל כוחותייבלי סימני שאלה ואולילהתקדם אט בעקבותיהולהתחזק מכל יעדיהובסוף תהליך זה יגיעעם או בלי הכנה זה יופיע:הנה המטרה ממומשתועמה שמחת השגה מרגשתזו ברכתי לשנה הקרובהשל רצון, ושל חלום ותקווה שתהא המשאלה למציאות נהדרתוהדמיון יהפוך לעובדה מזהרת

ברכה לראש השנה – הגשמת המטרה

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

רוצה לסמן מטרה
ממוקדת קצרה וברורה
לדמיין אותה בעיני עצמי
כי אם אין אני לי – אז מי ?

לכוון את כל כוחותיי
בלי סימני שאלה ואולי
להתקדם אט בעקבותיה
ולהתחזק מכל יעדיה

ובסוף תהליך זה יגיע
עם או בלי הכנה זה יופיע:
הנה המטרה ממומשת
ועמה שמחת השגה מרגשת

זו ברכתי לשנה הקרובה
של רצון, ושל חלום ותקווה
שתהא המשאלה למציאות נהדרת
והדמיון יהפוך לעובדה מזהרת

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

יש תרגיל כזה, מחשבתי תודעתי, שהולך ככה - אנו מדמיינים עצמנו כפי שהיינו רוצים לראותנו בתחומים השונים בסוף השנה. או אז תת המודע שלנו מתוכנת לקראת המטרה שסימנו, כך שבמשך השנה כולה אנו מתכווננים להגיע למטרה אותה סימנו בתחילת השנה.
ואיך כותבים ברכה שתתאר את התהליך הזה? ברכה שאפשר יהיה לברך בראש השנה, לקראת השנה החדשה? אכן, לא היה פשוט לכתוב את הברכה שתתאר את תהליך הגדרת המטרה בתחילת השנה, היווצרותה על כל מרכיבי התהליך במהלך השנה, והתגשמותה בסוף השנה. ועם זאת – התקבלה ברכה קצרה וקולחת. ברכה הכתובה בלשון זכר ונקבה כאחד ומתארת כל זה בחרוזים מהנים.
ולא נותר לנו אלא לאחל שנה טובה!
ואם ברצונך לצפות בעוד ברכות לשנה החדשה , אותן אפשר יהיה לשלוח במייל או להדפיס - הרי שיש ברכות שכאלו בשפע באתר.
בברכת שנה טובה !!