ברכה לפסח - ריחות, קולות וסיפורים ריח הפסח עולה באביבריח פריחות וחרותזורם בוורידים, משכר ומלהיבמנקה ומשיג בהירותקולו של הפסח מהדהד באביבשיר חירות ושחרורזורם בוורידים, מזכיר ומלהיבמשיג את שלוות הבירורסיפור הפסח נאמר באביבסיפורו של דור ועוד דורזורם בוורידים,  עובר ומלהיבשומר על רצף של אור

ברכה לפסח – ריחות, קולות וסיפורים

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

ריח הפסח עולה באביב
ריח פריחות וחרות
זורם בוורידים, משכר ומלהיב
מנקה ומשיג בהירות

קולו של הפסח מהדהד באביב
שיר חירות ושחרור
זורם בוורידים, מזכיר ומלהיב
משיג את שלוות הבירור

סיפור הפסח נאמר באביב
סיפורו של דור ועוד דור
זורם בוורידים,  עובר ומלהיב
שומר על רצף של אור

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

כשאומרים פסח אומרים אביב, וכשאומרים אביב אומרים פסח. כך בנוי לוח השנה העברי וכך בנויים חיינו. האביב והפסח שלובים זה בזה. ריחות האביב, ההכנות לפסח, הסיפור המסופר מדור לדור על יציאת מצרים, כל אלו משולבים בברכה לפסח המובאת מעלה. פסח הוא חג מיוחד, חג ארוך שיש בו איסורים שונים שגוררים אחריהם הכנות ארוכות. הכנות נוספות הן לקראת ארוחת החג - סעודת ליל הסדר, על כל מנהגיו ומצוותיו של ליל הסדר. חג הפסח הוא חג החירות והנקיון, חג השחרור והריחות משכרים, ושככזה הוא זוכה לברכה מיוחדת.
בברכת חג פסח שמח!

לעוד ברכות לפסח
ניתן למצוא באתר גם כרטיסי ברכה לפסח