ברכה לפסח הכנות לחירות ההכנות נעשות במלוא הזמן והמרץ ריקון המדפים, אנרגיות חדשות עומדות בפרץ ידיים מונפות, מזמינות את הדרור החירות היא מתנה שיש עליה לשמור

ברכה לפסח הכנות לחירות

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

ההכנות נעשות במלוא הזמן והמרץ
ריקון המדפים, אנרגיות חדשות עומדות בפרץ
ידיים מונפות, מזמינות את הדרור
החירות היא מתנה שיש עליה לשמור

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

פסח מתקשר לנו מיד עם נקיון, אז מה בעצם אנו מנקים ? את הכבלים שלנו, ז"א. את מה שכובל אותנו.
יחד עם זה בחג הפסח אנו חוגגים את יציאתו של עם ישראל מעבדות לחרות. ולא בכדי פסח נקרא גם חג החירות.
הברכה לפסח שמובאת כאן מקשרת בין הניקיון ובין החירות. ברכה קצרה שמתמצתת את הקשר בין השניים.

הברכה מצטרפת למגוון רב של ברכות לפסח

ולמגוון של כרטיסי ברכה לפסח