ברכה לחתונה- תחילתה של דרך יום החתונה הגיע! ההתרגשות גדולהכן, אתם הערב החתן והכלהאם כן, שולחים אנו ברכה מכל הלבברכה לזוג הצעיר, המאושר והאוהבכי זהו ערב מיוחד, ולפניו חיים שלמיםכי זוהי התחלה של דרך ארוכת ימים אתם ניצבים זה מול זו ברגע ההווהמשלבים ידיים לכבוד עתיד שמתהווהומה נאחל לכם לכבוד האיחוד המרגש?המון המון מכל דבר שתחפצו יחד לבקשכבוד והערכה, שותפות וצעידה יחדיוהקשבה, וסבלנות – כי הן שוות זהב!שבכל נקודה בזמן תזכרו לבדוקשבביתכם שורים שמחה, שלווה וצחוק המשיכו לתחזק את החברות והקרבהוהמשיכו לטפח את אש האהבה!!

ברכה לחתונה- תחילתה של דרך

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

יום החתונה הגיע! ההתרגשות גדולה
כן, אתם הערב החתן והכלה
אם כן, שולחים אנו ברכה מכל הלב
ברכה לזוג הצעיר, המאושר והאוהב

כי זהו ערב מיוחד, ולפניו חיים שלמים
כי זוהי התחלה של דרך ארוכת ימים
אתם ניצבים זה מול זו ברגע ההווה
משלבים ידיים לכבוד עתיד שמתהווה

ומה נאחל לכם לכבוד האיחוד המרגש?
המון המון מכל דבר שתחפצו יחד לבקש
כבוד והערכה, שותפות וצעידה יחדיו
הקשבה, וסבלנות – כי הן שוות זהב!

שבכל נקודה בזמן תזכרו לבדוק
שבביתכם שורים שמחה, שלווה וצחוק
המשיכו לתחזק את החברות והקרבה
והמשיכו לטפח את אש האהבה!!

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

ארוע החתונה הוא ארוע מרגש, ארוע הפותח דרך לתקופת חיים חדשה, לחיי יחד ושיתוף. לארוע החתונה נלוות הכנות רבותולאחריו מתחילים באופן רשמי החיים המשותפים. אם נבדוק מהם הדברים החשובים בחיים משותפים הרי שנקבל את עיקרי הדברים אותם נרצה לאחל בברכה, הלא כן?
וויתור, הבנה והקשבה הם תשתית ראויה. כבוד הדדי. וכן, מידי פעם צריך לבדוק אם השמחה והצחוק עדיין שורים בבית, כי מה לעשות? חיי השגרה לאחר החתונה יכולים להשכיח כל אלו. הברכה לחתונה המובאת מעלה, מכילה גם את תאור ההתרגשות בערב החתונה, וגם את האיחולים להמשך. זוהי ברכה שהזוג המאושר ישמח לקבל, ברכה לחתונה שתישמר גם לאחריה. זוהי ברכה שתשמח את הזוג הצעיר. ברכה לחתונה הניתנת מכל הלב והאהבה.

ברכות ואיחולים לזוג לכבוד יום החתונה !


לעוד ברכות לחתונה