ברכות ליום נישואין ימי נישואין הם סיבה למסיבה. ז"א אם נשארים ביחד, הזדמנות לחגוג את האהבה, את היחד.

ברכות ליום נישואין

ימי נישואין הם סיבה למסיבה. ז"א אם נשארים ביחד, הזדמנות לחגוג את האהבה, את היחד.

ברכה ליום הנישואין

ברכות לחתונה

ברכה לחתונת הכסף

ברכות לחתונה

ברכה לחתונת הזהב

ברכות לחתונה
כל יום נישואין הוא מיוחד, ובכל זאת, יש כמה ימי נישואין ימי נישואין מיוחדים:
יום הנישואין הראשון, החמישי, עשור לנישואין, עשרים שנה של שניאוין.
וכמובן חתונת הכסף, וחתונת הזהב.
לכל יום נישואין שכזה הכנו ברכה מיוחדת, של מבט לעבר, לעדתי וכמובן להווה!!
יום ניושאין שמח!