יום הולדת - הזדמנות לברכה טובה יום הולדת חל פעם בשנה וזה נפלאכי זוהי הזדמנות לומר לך איזו מילה...מילה טובה שאולי ביום יום טיפה נשכחתאבל כעת קיבלה סיבה טובה, אפילו משובחתכי ביום ההולדת אפשר לומר את הטוב שישולהזכיר את התכונות הטובות שאפשר רק לבקשאת העזרה, את השמחה, את החיוך המדבקאת מאור הפנים, את הרוגע שמופץ הרחקוביום ההולדת אפשר לברך ולאחלאת הטוב והיקר שניתן לבקש ולייחלעשייה פוריה, וקשרים בריאיםוהרבה ימים עם רגעים טובים ונפלאים

יום הולדת – הזדמנות לברכה טובה

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

יום הולדת חל פעם בשנה וזה נפלא
כי זוהי הזדמנות לומר לך איזו מילה…
מילה טובה שאולי ביום יום טיפה נשכחת
אבל כעת קיבלה סיבה טובה, אפילו משובחת

כי ביום ההולדת אפשר לומר את הטוב שיש
ולהזכיר את התכונות הטובות שאפשר רק לבקש
את העזרה, את השמחה, את החיוך המדבק
את מאור הפנים, את הרוגע שמופץ הרחק

וביום ההולדת אפשר לברך ולאחל
את הטוב והיקר שניתן לבקש ולייחל
עשייה פוריה, וקשרים בריאים
והרבה ימים עם רגעים טובים ונפלאים

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

נדמה שכבר נאמר הכל לכבוד יום ההולדת, נדמה שכבר אי אפשר לכתוב ברכה מיוחדת ומקורית. שכל המילים של הברכות ואיחולים כבר נאמרו. אבל... המציאות מוכיחה אחרת, אתר הברכות שלנו מוסיף מידי חודש עוד ברכה מיוחדת ומקורית ליום ההולדת ברכה, שכייף לתת וכייף לקבל.
הברכה ליום ההולדת המובאת מעלה כתובה באופן שמתאים לשני המינים, היא מתארת את ההזדמנות שנוצרה בזמן יום ההולדת כדי להגיש ברכה מלאה במילים טובות. היא כוללת גם איחולים לכבוד יום ההולדת.
הברכה כתובה בשפה קולחת ובחרוזים מהנים, ומבטיחה שמי שיקבל אותה יהנה ויודה לך מאוד וכל מי שתקבל אותה תהנה ותודה לך מאוד.
ברכת כבר ?? אפשר להדפיס הברכות ולשלוח אותן במייל בתזמון מדויק!

בברכת יום הולדת שמח!

לעוד ברכות ליום הולדת