ברכה לסיום כיתה יא מה אכתוב מה אספרעל מן שנה כזאתכמו כל דבר חלפה מהרבלי מעשיות כה נועזות היה בה משהו מן השגרהבריחות, בריכות וטיוליםהרבה שיחות עם המורהעל אי אלו מעללים הרבה ברדק, מעט לימודומחנכת צעירהשנותנת הרבה עידוד ומסמיקה נורא לסיכום, זו הייתה שנה נחמדהשנה עליזה וטבעיתשנת למודים, אהבות, עבודהואפשר לקצר - השביעית

ברכה לסיום כיתה יא

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

מה אכתוב מה אספר
על מן שנה כזאת
כמו כל דבר חלפה מהר
בלי מעשיות כה נועזות

היה בה משהו מן השגרה
בריחות, בריכות וטיולים
הרבה שיחות עם המורה
על אי אלו מעללים

הרבה ברדק, מעט לימוד
ומחנכת צעירה
שנותנת הרבה עידוד
ומסמיקה נורא

לסיכום, זו הייתה שנה נחמדה
שנה עליזה וטבעית
שנת למודים, אהבות, עבודה
ואפשר לקצר – השביעית

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

אכן, סיום תיכון הוא מאורע חשוב ומרגש, ארוע מכונן אפילו. עם זאת גם כשמסיימים את כיתה יא, או כפי שהיא נקראת השביעית, מחפשים משהו לומר, משהו שיבטא את הלך הרוח של השנה הזו, שלפני סוף התיכון. מספרים על השובבות, על המחנכת, על הדברים הקלילים שעוברים אל תלמידים בכיתה יא.
הברכה לסיום כיתה יא המובאת מעלה מתארת בצורה קלילה ביותר את הנעשה בכיתה יא, ואת עיקרי החוויה שעוברים התלמידים. זוהי ברכה בחרוזים קצרים שיכולה להיקרא במסיבות סיום כיתתיות.
בברכת סיום שנת לימודים מהנה ומוצלחת !

לעוד ברכות לסיום שנת הלימודים