ברכה לסיום יב מנק' מבט התלמידים י"ב – הגדולים ביותר בכל החצרכשאותה נסיים לצבא נמהראבל כשמגיע זמן הסיום באמתמי אם לא אנחנו חוזרים כמגנט? י"ב – היא שנה מלחיצה, מפחידהכשאותה נסיים נגיד לאל התודההמורה פחות משתלטת ומודהשכיתה כזאת לא הייתה לה מאודה י"ב - מן שנה מוזרה שכזאתבה אנו מבוגרים צריכים כבר להיותאבל, לא יוצא, נו, מה לעשות?אנו רוצים להישאר קטנטנים עוד ועוד י"ב - זו שנה שלפני הצבאובינתיים תנו לנו עוד קצת שלווהלא רוצים בחינות, לא ימים ארוכיםמבקשים עוד מימי ילדותנו המתוקים

ברכה לסיום יב מנק' מבט התלמידים

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

י"ב – הגדולים ביותר בכל החצר
כשאותה נסיים לצבא נמהר
אבל כשמגיע זמן הסיום באמת
מי אם לא אנחנו חוזרים כמגנט?

י"ב – היא שנה מלחיצה, מפחידה
כשאותה נסיים נגיד לאל התודה
המורה פחות משתלטת ומודה
שכיתה כזאת לא הייתה לה מאודה

י"ב – מן שנה מוזרה שכזאת
בה אנו מבוגרים צריכים כבר להיות
אבל, לא יוצא, נו, מה לעשות?
אנו רוצים להישאר קטנטנים עוד ועוד

י"ב – זו שנה שלפני הצבא
ובינתיים תנו לנו עוד קצת שלווה
לא רוצים בחינות, לא ימים ארוכים
מבקשים עוד מימי ילדותנו המתוקים

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

כשסוף שנת הלימודים בפתח, כשעומדים לסיים 12 שנות לימוד, רגשות שונים מציפים את המסיימים: שמחה מהולה בעצב הפרידה, התרגשות לקראת העתיד והרגשת 'חבל' על תום תקופה. בית ספר הוא תקופה שיחד עם ההתמודדיות המיוחדות שלה מאופיינת בהרבה רגעי כייף ושמחה. את כל אלו כתבנו בברכה מיוחדת ומרגשת לסיום יב.
הברכה לסיום יב המובאת מעלה מסכמת בחרוזים משובבים את התחושות המעורבות של סיום התיכון, שמחת הבגרות מול הרצון להישאר קטנים, שמחת החופש מול הרצון להשאר עם החברים ועוד.
בברכת סיום שנת לימודים מהנה ומוצלחת !

לעוד ברכות לסיום שנת הלימודים