ברכה לסיום בית ספר יסודי - סיכום נחמד לפני שש שנים נכנסתם לחצר רחבת ידיים(אותה חצר הפכה קטנה עליכם בינתיים)אין ספק שעברתם כברת דרך ארוכה מאודמאז שנתתם לגדולים של אז הרבה הרבה כבודעברתם שנים משמעותיות עם חוויות רבותלימודים, חברים, טיולים ומסיבותהשארתם את חגיגת ספר תורה                               ולימודי כתיבה מאחורואת השנים של העשר'ה                               אתם כבר מתחילים לספוראימצתם הרגלים, רכשתם ידע,                                  השתתפתם בפעילויותובמקביל – יצרתם קשרים ומיני חברויותעל השינויים החיצוניים לא נרחיב את הדיבוררק נאמר שלכל מי שמביט בכם - העסק די ברור....אנו מקווים שתיקחו אתכם את החוויות הטובותאת הרגעים היפים ומלוא החופן תקוותחברויות שנוצרו, ניסיון מלמד וטובולעולם המשיכו והקפידו לאהוב

ברכה לסיום בית ספר יסודי – סיכום נחמד

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

לפני שש שנים נכנסתם לחצר רחבת ידיים
(אותה חצר הפכה קטנה עליכם בינתיים)
אין ספק שעברתם כברת דרך ארוכה מאוד
מאז שנתתם לגדולים של אז הרבה הרבה כבוד

עברתם שנים משמעותיות עם חוויות רבות
לימודים, חברים, טיולים ומסיבות
השארתם את חגיגת ספר תורה
                               ולימודי כתיבה מאחור
ואת השנים של העשר’ה
                               אתם כבר מתחילים לספור

אימצתם הרגלים, רכשתם ידע,
                                  השתתפתם בפעילויות
ובמקביל – יצרתם קשרים ומיני חברויות
על השינויים החיצוניים לא נרחיב את הדיבור
רק נאמר שלכל מי שמביט בכם – העסק די ברור….

אנו מקווים שתיקחו אתכם את החוויות הטובות
את הרגעים היפים ומלוא החופן תקוות
חברויות שנוצרו, ניסיון מלמד וטוב
ולעולם המשיכו והקפידו לאהוב

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

שש שנים של לימוד בבית ספר יסודי הן שנים בהן השינוי שעוברים הילדים הוא גדול ביותר. מילדים קטנים, הנמוכים בחצר גדלים הילדים והופכים לגבוהים בסביבה. מוגשת לכם בזאת ברכה לסיום בית ספר יסודי והיא מובאת מעלה. ברכה זו לא מתייחסת דווקא לשינויים החיצוניים, אלא מתארת מה עברו הילדים בשש השנים הללו, מה למדו, מה קיבלו ומה נתנו.
זוהי ברכה לסיום בית הספר היסודי הכתובה בחרוזים קולחים והיא קלה וטובה להקראה בטקס סוף השנה.
נסיים בברכת הצלחה בסיום בית הספר היסודי!

לעוד ברכות למורה ולצוות החינוכי

לעוד ברכות לסיום שנת הלימודים