ברכה לסוף שנה - י"ב, איזו שנה יב היא שנה עמוסה, חוויתית וגדושהיש האומרים - מורכבת וקשהשנה עם הרבה מבחנים ומיוניםשנה של לימודים, ו... כן, גם ציונים זו שנה של מסעות, של שאלות ותהיותשנה של תכנונים, ולא מעט תוכניותשנה של גיבושים, גישושים, וריגושיםשנה של בדיקות ותהליכים מרגשים והנה היא מסתיימת, ואיתה התקופה כולהשתים עשרה שנים של צמיחה וגדילהשתים עשרה שנות לימודים, מאלף עד יבסוף תקופה, כן הגיעה העת מסיימים את יב, מסיימים את התיכוןאכן, הגיע הרגע הנכוןהרגע להודות, לשמוח, ואולי גם להיעצבואת הזכרונות לנצור עמוק עמוק בלב... כי י"ב היא שנה עמוסה, והאמת? מהנהזוכרים איך נראתה תחילת השנה? רגע הסיום הגיע, שלום ולהתראותובהצלחה גם בשנים הבאות!  

ברכה לסוף שנה – י"ב, איזו שנה

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

יב היא שנה עמוסה, חוויתית וגדושה
יש האומרים – מורכבת וקשה
שנה עם הרבה מבחנים ומיונים
שנה של לימודים, ו… כן, גם ציונים

זו שנה של מסעות, של שאלות ותהיות
שנה של תכנונים, ולא מעט תוכניות
שנה של גיבושים, גישושים, וריגושים
שנה של בדיקות ותהליכים מרגשים

והנה היא מסתיימת, ואיתה התקופה כולה
שתים עשרה שנים של צמיחה וגדילה
שתים עשרה שנות לימודים, מאלף עד יב
סוף תקופה, כן הגיעה העת

מסיימים את יב, מסיימים את התיכון
אכן, הגיע הרגע הנכון
הרגע להודות, לשמוח, ואולי גם להיעצב
ואת הזכרונות לנצור עמוק עמוק בלב…

כי י"ב היא שנה עמוסה, והאמת? מהנה
זוכרים איך נראתה תחילת השנה?
רגע הסיום הגיע, שלום ולהתראות
ובהצלחה גם בשנים הבאות!

 

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

סיום שנת יב הוא סיום סית הספר כולו, ועל כן הברכה לסוף שנה הופכת מיוחדת יותר. שנת יב היא שנה עמוסה וגדושה, שנת מבחנים ומיונים בשטחים רבים. ועל כן למרות ההתרגשות משום היותה השנה האחרונה של בית הספר, הרי שיש בה לא מעט נקודות של בחירה, הכרעה והחלטה.
הברכה לסוף שנת הלימודים המובאת מעלה מאירה את שנת יב באור מיוחד ומסכמת גם את 12 שנות הלימוד הבאות על סיומן.
כמובן שיש בברכה איחולים מתאימים לסוף שנה, והרבה הרבה התרגשות!
בברכת סיום שנת לימודים וסוף יב - מהנה ומוצלחת !

לעוד ברכות לסיום שנת הלימודים