ברכה לסוף שנה - חיכיתי חיכיתי חיכיתי, חיכיתי, בכיתי בכיתיובסוף הוא בא הגואלרציתי רציתי זה היה כבר קריטילא זה לא מיכאל ממש התאפקתי לא לצעוק לא לצרוחובסוף הוא בא, זה עזרהיה שלב שלא היה לי כבר כוחהוי, תודה לאל זה עבר! כי אם סבלנים ומחכים הוא מגיעבית הספר הוא בר חלוףזה בדיוק הזמן להריעיש ! אנחנו בסוף! וכמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה ולתהילהסוף טוב הכל טוב ולגבינו - זהו סוף שהוא רק התחלה !

ברכה לסוף שנה – חיכיתי חיכיתי

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

חיכיתי, חיכיתי, בכיתי בכיתי
ובסוף הוא בא הגואל
רציתי רציתי זה היה כבר קריטי
לא זה לא מיכאל

ממש התאפקתי לא לצעוק לא לצרוח
ובסוף הוא בא, זה עזר
היה שלב שלא היה לי כבר כוח
הוי, תודה לאל זה עבר!

כי אם סבלנים ומחכים הוא מגיע
בית הספר הוא בר חלוף
זה בדיוק הזמן להריע
יש ! אנחנו בסוף!

וכמו שאמרו חכמינו
זכרונם לברכה ולתהילה
סוף טוב הכל טוב ולגבינו –
זהו סוף שהוא רק התחלה !

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

מה רוצים התלמידים במשך השנה ובמשך שנות הלימודים בבית הספר? לסיים! "חיכיתי חיכיתי" על משקל "בכיתי בכיתי" של מרים ילן שטקלס, מסמל את הרצון המתמשך הזה ובסגנון הזה כתובההברכה לסיום שנת הלימודים המובאת מעלה.
אחרי שמחכים לסיום השנה -הוא מגיע! במיוחד אם מדובר בסיום כיתה י"ב - או אז הסיום מקבל משמעות מיוחדת, עם סימן לבאות!
סיבה נהדרת לברכה מיוחדת לסוף השנה.
הברכה מתארת את ההמתנה והציפיה לסוף, מנקודת מבטם של התלמידים.
בברכת סיום שנת לימודים מהנה ומוצלחת !

לעוד ברכות לסיום שנת הלימודים

לעוד ברכות למורה ולצוות החינוכי