ברכה ליום הולדת 60 - שישה עשורים מלאו לך שישה עשורים, איזה מאורע נפלאואנחנו חוגגים איתך בשמחה גדולהכי שישה עשורים הם מצבור עצום של עשיה הם אוסף חוויות שלם, הם שיאה של חוויה עשור ילדות, ונעורים, עשור של משפחהעשור של התפתחות אישית ועשור צמיחהעשור של ילדים קטנים ושל גיל ההתבגרותעשור של עבודה רבה, ועשור של זהירות כך מלאו לך היום שישים, בהחלט כבודלראות את הדרך שצעדת, ועוד נותרה לצעודדרך רצופה בשאלות וכמובן שבתשובות פרשות דרכים והחלטות די חשובות כי בשישים שנים הספקת המון, תענוג לראותולפניך שנים רבות של הנאה מן הפירותמאחלים לך סיפוק, למידה, צמיחה ועודוכמובן בריאות טובה ואף טובה מאוד!!

ברכה ליום הולדת 60 – שישה עשורים

לברכה הבאה לברכה הקודמת
   

מלאו לך שישה עשורים, איזה מאורע נפלא
ואנחנו חוגגים איתך בשמחה גדולה
כי שישה עשורים הם מצבור עצום של עשיה
הם אוסף חוויות שלם, הם שיאה של חוויה

עשור ילדות, ונעורים, עשור של משפחה
עשור של התפתחות אישית ועשור צמיחה
עשור של ילדים קטנים ושל גיל ההתבגרות
עשור של עבודה רבה, ועשור של זהירות

כך מלאו לך היום שישים, בהחלט כבוד
לראות את הדרך שצעדת, ועוד נותרה לצעוד
דרך רצופה בשאלות וכמובן שבתשובות
פרשות דרכים והחלטות די חשובות

כי בשישים שנים הספקת המון, תענוג לראות
ולפניך שנים רבות של הנאה מן הפירות
מאחלים לך סיפוק, למידה, צמיחה ועוד
וכמובן בריאות טובה ואף טובה מאוד!!

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

יום הולדת שישים הוא יום הולדת מיוחד הסוגר שישה עשורים. לכל אחד יש את חבילת חייו, את מה שעבר ומה שאסף, וכמובן את תכניותיו העתידיות לשנים הבאות. שישים הוא חצי הדרך למאה ועשרים, וזוהי כידוע הברכה הנפוצה ליום ההולדת. מכאן שיום הולדת שישים מהווה איזושהי תחנה מיוחדת בחייו של אדם, תחנה של סיכום ביניים ומבט אל העתיד.
הברכה ליום הולדת שישים המובאת מעלה הינה ברכה המתאימה לבת שישים ולבן שישים, ברכה בלשון נקבה ובלשון זכר. זוהי ברכה בחרוזים המתמצתת בחן את הברכות והאיחולים ליום הולדת 60. ברכה שכל בן שישים ובת שישים ישמחו מאוד לקבל

בברכת יום הולדת שישים שמח!

לעוד ברכות ליום הולדת שישים

לעוד ברכות ליום הולדת