כרטיסיות שירים לילדים כרטיסיות שירים לילדים. שירים שנכתבו בילדות וניתנו כמתנה לגיל 18 כשהם מודפסים על כרטיסיות. אפשר להדפיס את כרטיסי הברכה ואפשר לשלוח במייל בתוספת מילים אישיות שלכם.

כרטיסיות שירים לילדים

כרטיסיות שירים לילדים. שירים שנכתבו בילדות וניתנו כמתנה לגיל 18 כשהם מודפסים על כרטיסיות. אפשר להדפיס את כרטיסי הברכה ואפשר לשלוח במייל בתוספת מילים אישיות שלכם.

יש המצלמים את ילדיהם, יש הכותבים את החוכמות שלהם, ויש הכותבים להם שירים.
כאן, באתר הברכות המחממות את הלב "מילים מהלב" בחרנו להציג את המבחר של השירים הללו.