ברכה לשחרור - חלפו שלוש שנים חלפו עברו שלוש שניםשל חמשירים וסרטוניםוכעת זמן שחרור הגיעושוב צריך בך להשקיע... גאים בך על דרך נהדרתמעצימה ומאתגרתשל נתינה ושל תרומהשל צמיחה והעצמה מרחקים רבים גמעתלילות בלי שינה ידעתתמיד שאפת למצוינותחתרת מעלה בעקשנות וכעת הגיעה עתלעצמך הרבה לתתלגמוע מרחק בזמן אווירומקומות חדשים ויפים להכיר כן, כן העולם אותך מזמיןלעשות הרבה  check inאז שחרור נעים ונסיעה טובהמחבקים אותך בהרבה אהבה!!

ברכה לשחרור – חלפו שלוש שנים

לברכה הבאה
 

חלפו עברו שלוש שנים
של חמשירים וסרטונים
וכעת זמן שחרור הגיע
ושוב צריך בך להשקיע…

גאים בך על דרך נהדרת
מעצימה ומאתגרת
של נתינה ושל תרומה
של צמיחה והעצמה

מרחקים רבים גמעת
לילות בלי שינה ידעת
תמיד שאפת למצוינות
חתרת מעלה בעקשנות

וכעת הגיעה עת
לעצמך הרבה לתת
לגמוע מרחק בזמן אוויר
ומקומות חדשים ויפים להכיר

כן, כן העולם אותך מזמין
לעשות הרבה  check in
אז שחרור נעים ונסיעה טובה
מחבקים אותך בהרבה אהבה!!

שליחת ברכה אישית
מאת - שם
מאת - דוא"ל
אל - שם
אל - דוא"ל
תאריך משלוח
שעת משלוח
כותרת
הודעה אישית

כתיבת תגובה

שלוש שנים הן תקופה ארוכה ביותר. וכשהן חולפות עוברות מגיע זמן השחרור.
תקופת הצבא הינה תקופה אינטנסיבית שבה רמת הנתינה גבוהה וכך כך מספר הלילות בלי שינה.
ההורים, החברים גם הם שותפים לדרך ובמהלך המסלול כולו נרתמים ועוזרים, ומעבר לביקורים והאוכל גם מתבקשים לכתוב ברכות לציוני דרך כאלו ואחרים. וכשמגיע רגע השחרור – יש לכתוב לכבודו ברכה גדולה וממצה לשחרור, ברכה רבת משתתפים, כל אחד מקריא בית אחר של הברכה. וכך מתקבלת ברכה מגוונת ומיוחדת שמקבל החייל המשתחרר, ברכה מחורזת אותה מקבלת החיילת המשתחררת.
ולו לא נותר אלא לברך שחרור מוצלח! וברכת נסיעה טובה!

לעוד ברכות לשחרור

לעוד ברכות לנסיעה